Καθαρό Νερό

Πότε χρειάζεται να κάνω χημική ανάλυση νερού; Πόσο κοστίζει;

xhmikh-analysi-nerou

Το νερό αποτελεί το θεμέλιο της ζωής κι επειδή το έχει αρκετές χρήσεις και μεγάλη κατανάλωση στην καθημερινότητά μας συχνά μας απασχολούν ανησυχίες και απορίες. Πόσο καθαρό είναι το νερό που καταναλώνουμε; Είναι ασφαλές για την υγεία μας; Πόση προσοχή αφιερώνουμε σε αυτό; Και κυρίως γιατί χρειαζόμαστε τη χημική ανάλυση νερού στο σπίτι μας;

Ενώ το χρησιμοποιούμε τόσο πολύ, δεν γνωρίζουμε τις φυσιολογικές τιμές πόσιμου νερού, ούτε πως ένα φίλτρο νερού θα μας δώσει ένα πολύ πιο καθαρό νερό στο ποτήρι μας και τη μαγειρική μας και που θα είναι απαλλαγμένο από ένα μεγάλο ποσοστό μικροοργανισμών που φτάνουν σε αυτό μέσω των σωληνώσεων.

Πόσο ασφαλές είναι το νερό που πίνουμε;

Το θέμα της υγιεινής του νερού του νερού του σπιτιού μας είναι έχει μεγάλη σημασία για την υγεία μας αλλά πόση προσοχή του δίνουμε; Αν και το νερό που βγαίνει από τις βρύσες μας συνήθως θεωρείται ασφαλές, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητά του και να δημιουργήσουν προβλήματα υγείας και μια χημική ανάλυση νερού θα μας δείξει γιατί.

Αρχικά, πρέπει να γνωρίζουμε τις πηγές του νερού μας, καθώς τις αστικές περιοχές, το νερό συνήθως προέρχεται από δημόσια υδροδότηση, ενώ σε αγροτικές περιοχές μπορεί να προέρχεται από πηγές, πηγάδια ή λίμνες, με τα νησιά να αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι. Η ποιότητα του νερού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πηγή του, καθώς και με τυχόν ρύπους που μπορεί να εισέρχονται στο σύστημα υδροδότησης κατά τη μεταφορά του, οι φυσιολογικές τιμές πόσιμου νερού επηρεάζονται. Οι μετρήσεις αυτές συνήθως μετρούν τη συγκέντρωση επιβλαβών στοιχείων κι αν οι τιμές τους υπερβούν τα επιτρεπόμενα όρια, λαμβάνονται μέτρα. Παρά την τεχνολογία και τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για να διασφαλίσουν την ποιότητα στο καθαρό νερό είναι ασφαλές για κατανάλωση, υπάρχουν παράγοντες που αλλοιώνουν την ποιότητά του, όπως:

 • Βιολογικά Ρυπαντικά (Βακτηρίδια, ιοί και άλλοι μικροοργανισμοί)
 • Χημικά Ρυπαντικά (Βαρέα μέταλλα, νιτρικά άλατα, φυτοφάρμακα, απόβλητα βιομηχανικών κ.α.)
 • Στερεά Ρυπαντικά (Στερεά απόβλητα, πλαστικά, γυαλί, μέταλλα, κ.α.)
 • Θερμοκρασία
 • Πετρελαιοειδή

Όπως γίνεται αντιληπτό, μια χημική ανάλυση νερού είναι απαραίτητη ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να γνωρίζουμε αν χρειάζεται να πάρουμε μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, όπως ένα απλό φίλτρο νερού άνω πάγκου.

Πότε χρειάζεται να κάνω χημική ανάλυση νερού;

Η χημική ανάλυση νερού είναι ένα εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιούμε τακτικά ώστε να είμαστε σίγουροι για την προστασία της υγείας μας και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού μας, καθώς αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και την πηγή. Κάποιοι από τους κυριότερους λόγους για να πραγματοποιήσουμε μια τέτοια ανάλυση είναι οι παρακάτω:

 • Έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού για ασφάλεια και υγιεινή.
 • Εντοπισμός και αξιολόγηση πιθανών ρύπων και χημικών ουσιών στο νερό.
 • Εντοπισμός αιτιών αιφνίδιων αλλαγών στο χρώμα, τη γεύση ή τη μυρωδιά του νερού.
 • Έλεγχος της υπερβολικής θερμοκρασίας του νερού.
 • Παρακολούθηση των επιπέδων νιτρικών αλάτων και άλλων θρεπτικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας ή περιβαλλοντικής ρύπανσης.
 • Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων.

Μια από τις παραπάνω αιτίες είναι αρκετή για να κάνουμε μια χημική ανάλυση νερού και να διαπιστώσουμε αν όντως πίνουμε καθαρό νερό. Πέρα όμως από την οικιακή χρήση, οι φυσιολογικές τιμές πόσιμου νερού είναι πολύ σημαντικές και για τις υδατοκαλλιέργειες, καθώς μέσω του υδροφόρου ορίζοντα και των σωληνώσεων, οι ρύποι αργά ή γρήγορα θα φτάσουν στο ποτήρι μας. Συνεπώς, μια χημική ανάλυση νερού κάθε 6 μήνες ή 1 χρόνο, ανάλογα με την περιοχή, είναι απαραίτητη για να γνωρίζουμε τις τιμές και να λαμβάνουμε μέτρα για καθαρό νερό.

Πόσο κοστίζει μια χημική ανάλυση νερού;

Πλέον, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και το ενδιαφέρον μεγάλου κοινού για το αν έχουν καθαρό νερό στο σπίτι τους, έχει δημιουργηθεί μια ευρεία γκάμα για να προσφέρει χημική ανάλυση νερού ανάλογα με το είδους της ανάλυσης, την περιοχή και την εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία και θα παρουσιάζει διάφορες παραμέτρους, όπως οι φυσικές, οι χημικές και οι βακτηριακές ιδιότητες του νερού. Το εύρος των τιμών για μια οικιακή χημική ανάλυση νερού κυμαίνεται από 50€ έως 200€, ανάλογα με την έκταση και την ποικιλία των παραμέτρων που εξετάζονται, για το αν υπάρχουν φυσιολογικές τιμές πόσιμου νερού. Τέτοιες παράμετροι είναι:

 • pH
 • Νιτρικά άλατα
 • Χλωρίωση
 • Αλκαλικότητα
 • Βαρέα μέταλλα
 • Οξυγόνο

Αυτές είναι μερικές από τις κυριότερες παραμέτρους που κρίνουν το καθαρό νερό ή αν είναι απαραίτητη η χρήση ενός φίλτρο νερού άνω πάγκου. Τα στοιχεία και οι τιμές του διαφέρουν όταν πρόκειται για οικιακή χρήση, όπως και το κόστος που έχει η χημική ανάλυση νερού όταν πρόκειται για επαγγελματική χρήση, όπως οι καλλιέργειες. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως η χημική ανάλυση νερού θεωρείται συχνά ένα μικρό κόστος σε σχέση με την αξία που προσδίδει στην υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, καθώς μπορεί να προλάβει προβλήματα υγείας και να βελτιώσει το καθαρό νερό που καταναλώνουμε εγκαίρως.

Οδηγίες δειγματοληψίας για ανάλυση

Η ποιότητα του νερού είναι κομβική για την υγεία μας αφού από το πόσιμο νερό στο σπίτι μας έως το νερό που χρησιμοποιείται στη γεωργία και τη βιομηχανία, η ποιότητα του επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας και το περιβάλλον. Μια χημική ανάλυση νερού θα μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για την ποιότητα και την ασφάλεια του νερού που καταναλώνουμε, βοηθώντας μας να λαμβάνουμε τα αναγκαία μέτρα έγκαιρα. Για να πάρουμε ένα σωστό δείγμα για ακριβέστερα αποτελέσματα καλό θα είναι να ακολουθήσουμε κάποια βήματα:

 • Χρήση ενός καθαρό δοχείου, που έχει απολυμανθεί, από ανοξείδωτο χάλυβα ή γυαλί για τη συλλογή του δείγματος νερού.
 • Άντληση του νερού από την πηγή με τη χρήση αντλίας.
 • Συλλογή των δειγμάτων νερού από διαφορετικά σημεία της πηγής (ψηλά, χαμηλά και μέση) ώστε το δείγμα να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό.
 • Αποθήκευση σε καθαρά και σφραγισμένα δοχεία, με σημειωμένη την ημερομηνία, για τη μεταφορά στο εργαστήριο.

Προσέξτε να τηρήσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και υγιεινής κατά τη συλλογή και τη μεταφορά των δειγμάτων για τη χημική ανάλυση νερού, ώστε τα αποτελέσματα να είναι ακριβή και κυρίως να μην υπάρξει κάποια μόλυνση. Αν υπάρχουν εμφανή σημάδια ρύπανσης χρησιμοποιείστε μάσκα και γάντια για τη συλλογή δειγμάτων.


Αφήστε μια απάντηση