Τα φίλτρα νερού Olympus αλλά και όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα.

01. Erganal Χημικές Αναλύσεις

04. Φυτικός Ενεργός Άνθρακας

07. ISO CERTIFIED

02. Erganal

05. Βεβαίωση καταλληλότητας κραμάτων χαλκού για πόσιμο νερό

08. Quality Management System

03. Foodlab

06. Βεβαίωση χρήσης κραμάτων αντιμικροβιακού χαλκού

09. Certificate of Membership