Τα φίλτρα νερού Olympus αλλά και όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα.

Το Αντιμικροβιακό Φίλτρο Νερού OLYMPUS+ μελετήθηκε και κατασκευάστηκε από την CENTER PLUS SA.
Η επιστημονική τεκμηρίωση του προϊόντος στην εξόντωση των μικροβίων εντός της συσκευής, έγινε από το Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου για 12 συνεχείς μήνες πραγματοποιούσε μικροβιολογικούς ελέγχους και τελικά ΒΕΒΑΙΩΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ, την Αντιμικροβιακή δράση του Φίλτρου Νερού OLYMPUS+ σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ).

01.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

02.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών